LuangPrabang World Heritage

  •  
  •  
  •  

Font Size

Layout

Menu Style

Cpanel

ກົດລະບຽບເຂດອານຸລັກ

 

ຂອບເຂດປົກປັກຮັກສາມໍລະດົກ

PSMV s

  1. ZPP-Ua: ພາກສ່ວນ ປົກປັກຮັກສາ pdfກົດລະບຽບຂອງເຂດປົກປັກຮັກສາ.pdf2.93 MB29/05/2013, 11:20
  1. ZPP-Ub: ພາກສ່ວນ ຢູ່ໃນການປ້ອງກັນ pdfກົດລະບຽບຂອງເຂດຢູ່ໃນການປ້ອງກັນ.pdf1.22 MB29/05/2013, 11:22
  1. ZPP- N:ພາກສ່ວນ ທຳມະຊາດ ແລະ ທິວທັດ pdfກົດລະບຽບຂອງເຂດທຳມະຊາດ ແລະ ທິວທັດ.pdf949.93 KB29/05/2013, 11:24
  1. ZPP- M: ພາກສ່ວນ ທີ່ເປັນວັດ pdfກົດລະບຽບຂອງເຂດວັດ.pdf2.58 MB29/05/2013, 11:24

 

 

Add comment


Security code
Refresh

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: ຫນ້າທຳອິດ ການບໍລິຫານຈັດການ ກົດລະບຽບເຂດຄຸ້ມຄອງ ກົດລະບຽບເຂດອານຸລັກ