LuangPrabang World Heritage

  •  
  •  
  •  

Font Size

Layout

Menu Style

Cpanel

ພະແນກມໍລະດົກໂລກ

sign sອີງຕາມການສະເໜີ ຂອງ ລັດຖະບານລາວ, ໂດຍການສະໜັບສະໜຸນຂອງ ລັດຖະບານຝຼັ່ງ ແລະ ອົງການອຸຍແນສໂກ, ຫຼວງພະບາງ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງ ຫ້ອງການມໍລະດົກຂຶ້ນ ແລະ ປະຈຸບັນ ກໍໄດ້ປ່ຽນມາເປັນ ພະແນກມໍ ລະດົກໂລກ ຫຼວງພະບາງ”. ພາລະບົດບາດ ຂອງ ພະແນກດັ່ງກ່າວ ແມ່ນ ເພື່ອຮັບປະກັນ ໃຫ້ ວຽກງານປົກປັກ ຮັກສາແລະ ພັດທະນາ ມໍລະດົກຫຼວງ ພະບາງ ໃຫ້ເປັນໄປຕາມລະບຽບ ຫຼັກການ ຂອງສູນມໍລະດົກໂລກ, ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ ແກ່ ບັນດາພະແນກການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ປະຊາຊົນ, ນັກລົງທຶນ ທັງ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ອື່ນໆ

ຍ້ອນ ບໍ່ມີປະສົບປະການ ທາງດ້ານວຽກງານຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກ, ຄະນະກໍາມະ ການ ລະດັບ ທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອ ມໍລະດົກ ໂລກ ຫຼວງພະບາງ ໄດ້ ຊອກຫາ ຜູ້ຮ່ວມງານ ທີ່ມີປະສົບການ. ອີງຕາມການສະເໜີ ຂອງ ອົງການອຸຍແນສໂກເມືອງຊີນົງຊື່ງມີປະສົບການຕົວຈິງຫຼາຍ ໃນດ້ານການຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກໄດ້ຕົກລົງ ມາຊ່ວຍຫຼວງພະບາງ. ພະແນກມໍລະດົກໂລກໄດ້ກາຍເປັນໜ່ວຍງານດ້ານການຮ່ວມມືແບບແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ ລະຫວ່າງ ຫຼວງພະບາງ ກັບ ເມືອງຊີນົງ

Add comment


Security code
Refresh

ໃຫ້ກຳລັງໃຈ ແລະ ຕິດຕາມພວກເຮົາໄດ້ທີ່

faceTwitter

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: ຫນ້າທຳອິດ ການປົກປັກຮັກສາ ພະແນກມໍລະດົກໂລກ