LuangPrabang World Heritage

  •  
  •  
  •  

Font Size

Layout

Menu Style

Cpanel

ການເຂົ້າເປັນມໍລະດົກໂລກ

inscript41 s  ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຄຸນຄ່າມໍລະດົກຫຼວງພະບາງ ໃຫ້ມີຄວາມ ຍືນຍົງ, ໃນປີ1993 ລັດ ຖະບານລາວ ໄດ້ມີຄວາມມຸ້ງມາດປາຖະໜາ ເອົາເມືອງຫຼວງພະບາງ ເຂົ້າຢູ່ພາຍໃຕ້ ການອຸປະຖຳ ຂອງ ອົງການUNESCO.
  
ຫຼວງພະບາງ ໄດ້ຮັບການຈົດເຂົ້າເປັນມໍລະດົກຂອງໂລກ ໃນວັນທີ9 ເດືອນທັນວາ ປີ 1995 ຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມ ຄະນະກໍາມະການ ມໍລະດົກໂລກ ຄັ້ງທີ່19 ທີ່ ເມືອງແບກແລງປະເທດ ສາທາລະນະລັດ ເຢຍລະມັນ.ເມືອງຫຼວງພະບາງ ຖືກຮັບຮູ້ " ເປັນເມືອງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ເຖິງ ຄວາມພິເສດ ໃນການປະສົມປະສານ ກົມກຽວກັນ ຂອງສະຖາປັດຕິຍະກຳ ແບບດັ່ງເດີມ ແລະ ໂຄງສ້າງ ຜັງເມືອງ ທີ່ຖືກສ້າງຂື້ນໃນສະຕະວັດທີ່19 ແລະ20 ສະໄໝຫົວເມືອງຂຶ້ນ ຂອງເອີຣົບ. ສິ່ງທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ ຂອງຕົວເມືອງ ແມ່ນ ໄດ້ຖືກປົກປັກຮັກສາ ເປັນຢ່າງດີ, ຊື່ງສະແດງເຖິງ ຍຸກສະໃໝ ທີ່ສຳຄັນ ໃນການປະສານກົມກຽວຂອງສອງປະເພນີວັດທະນະທຳທີ່ແຕກຕ່າງກັນ''.

inscript4 sinscript42 sinscript43 s

ມາດຕະເກນ ມໍລະດົກ ທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ ທີ່ທາງ ຄະນະກໍາມະການ ມໍລະດົກໂລກ ໄດ້ກໍາໜົດໃຫ້ແກ່ ຫຼວງພະບາງ ເປັນມໍລະດົກໂລກ ແມ່ນ:

criteria2scriteria5 2sinscript5 s  ມາດຕະເກນ (ii): ຫຼວງພະບາງ ໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ ເຖິງ ການ ປະສົມປະສານແບບ ພິເສດຂອງ ສະຖາປັດ ຕະຍະ ກຳລາວດັ້ງເດີມ ແລະ ອາຄານແບບອານາ ນິຄົມ ຂອງ ເອີຣົບ ໃນສັດຕະວັດທີ XIX ແລະ XX.

ມາດຕະເກນ (iv) : ຫຼວງພະບາງໄດ້ເປັນຕົວຢ່າງ ທີ່ໂດດ ເດັ່ນ ຂອງສະຖາປັດຕະຍະກຳທີ່ສ້າງຂຶ້ນມາໄດ້ຫຼາຍ ສັດຕະ ວັດ ຊື່ງ ຮວບຮວມເອົາ ສະຖາປັດຕະຍະ ກຳຂອງ ອາຄານສາດສະໜາ, ອາຄານແບບ ພື້ນເມືອງ ແລະ ອາຄານຍຸກອານານິຄົມ.

ມາດຕະເກນ (v): ທິວທັດ ທີ່ເປັນເອກະລັກ ຂອງຕົວເມືອງ ຫຼວງພະບາງໄດ້ຖືກຮັກສາໄວ້ເປັນຢ່າງດີ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ຍຸກທີ່ສຳຄັນ ໃນການເຊື່ອມຍົງ ຂອງ ສອງ ວັດທະນະທຳ ປະເພນີ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

 

 

 

Add comment


Security code
Refresh

ໃຫ້ກຳລັງໃຈ ແລະ ຕິດຕາມພວກເຮົາໄດ້ທີ່

faceTwitter

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: ຫນ້າທຳອິດ ແຫລ່ງມໍລະດົກ ການເຂົ້າເປັນມໍລະດົກໂລກ