LuangPrabang World Heritage

  •  
  •  
  •  

Font Size

Layout

Menu Style

Cpanel

ອາຫານພື້ນເມືອງລາວ(ເອາະຫຼາມຫຼວງພະບາງ)

okclarm          
               “ເອາະຫຼາມ” ແມ່ນອາຫານພື້ນເມືອງຂອງລາວປະເພດໜຶ່ງ ທີ່ມີມານານຫຼາຍຮ້ອຍປີແລ້ວ, ເປັນອາຫານພື້ນເມືອງຂອງລາວທີ່ຂຶ້ນຊື່ລືຊາຂອງປະຊາຊົນແຂວງຫຼວງພະບາງ ເປັນອາຫານທີ່ມີລົດຊາດແຊບ ຫອມ ປຸງແຕ່ງຈາກວັດຖຸດິບ, ຜັກຫອມຈາກທໍາມະຊາດ ແລະ ຈາກເນື້ອຊີ້ນປະເພດຕ່າງໆ ຕາມທ້ອງຕະຫລາດ ມາປະສົມຕາມຂັ້ນຕອນປຸງແຕ່ງຢ່າງມີຫຼັກອະນາໄມ. ເອາະຫຼາມເປັນອາຫານພື້ນບ້ານປະເພດ ໜຶ່ງ ທີ່ນຳໄປຂາຍເພື່ອຮັບໃຊ້ການບໍລິໂພກໃນແຕ່ລະວັນ ໃຫ້ແກ່ຊາວປະຊາຊົນເມືອງ ແລະ ແຂວງຫຼວງພະບາງ. ຕາມການບອກເລົ່າຂອງ ຜູ້ເຖົ້າ ຜູ້ແກ່ ເຊັ່ນ: ທ່ານ ສາຍເພັດ ຄຳປະດິດ, ອາຍຸ 73 ປີ, ນາງ ສີຈັນ ຈັນສົມອຸໄລ, ອາຍຸ 55 ປີ ແລະ ແມ່ເຖົ້າແພງສີ ມົງກຸດເດດ, ອາຍຸ 71 ກ່າວວ່າ: ໃນເມື່ອກອ່ນມີສອງຜົວເມຍ ໜຶ່ງທຸກຍາກ ໃນແຕ່ລະມື້ແມ່ນອອກຈາກບ້ານແຕ່ເຊົ້າໆ ເພື່ອໄປເຮັດໄຮ່, ເຮັດສວນ ຢູ່ເນີນພູ ແລະ ຊອກ ຫາອາຫານພືດ ຜັກ ນາໆຊະນິດ ເພື່ອມາແລກປ່ຽນສີນຄ້າຕ່າງໆ ຢູ່ຕາມທ້ອງຕະຫຼາດເປັນຊີວິດປະຈຳວັນ ບັງເອີນມີມື້ໜຶ່ງ ກອ່ນຈະກັບຈາກໄຮ່, ສວນ ເພື່ອກັບບ້ານຜູ້ເປັນເມຍເລີຍຮ້ອງບອກຜູ້ເປັນຜົວວ່າ: ເຖົ້າ ເອີ້ຍ ຄໍ່າແລ້ວກັບບ້ານເດີ, ຢູ່ບ້ານຂອງເຮົາມີ້ນີ້ບໍ່ມີແນວກິນເດີ, ເຈົ້າຢ່າລືມເກັບຜັກຕາມແຄມທາງເພື່ອເອົາໄປເຮັດເອາະ ຫຼື ໄປຫຼາມໃສ່ຊີ້ນເພື່ອເປັນອາຫານແລງຂອງພວກເຮົາເດີ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ສອງຜົວເມຍເຖົ້າກໍ່ພາກັນຫັນໜ້າຍ່າງກັບບ້ານ, ໃນນັ້ນກໍ່ພາກັນເກັບເອົາຜັກ ແລະ ຫັກເອົາຍອດຜັກຕ່າງໆ ຕາມທາງກັບເມືອບ້ານ. ຜູ້ເປັນເມຍກໍ່ຮ້ອງບອກຜົວອີກວ່າ: ເຈົ້າຢ່າລືມເອົາພ້າຕັດເຄືອໄມ້ທີ່ຂວາງທາງແດ່ເດີ ເພື່ອໃຫ້ຍ່າງໄປມາສະດວກ, ກໍ່ບໍ່ຮູ້ວ່າໃນເວລານັ້ນ ຜູ້ເປັນຜົວກໍ່ເອົາພ້າຕັດເຄືອໄມ້ທີ່ຂວາງທາງຍ່າງ, ຜູ້ເປັນເມຍກໍ່ເກັບຜັກຢ່າງຮີບຟ້າວ, ກາບເຄືອໄມ້ທີ່ຂວາງທາງຖືກພໍ່ເຖົ້າຕັດນັ້ນ, ເກັດຂອງເປຶອກເຄືອເທົາຄ່ານນັ້ນໄດ້ກະເດັນມາຕົກລົງເຂົ້າໃນກະຕ່າຂອງແມ່ເຖົ້າຜູ້ເປັນເມຍ ຕາເວັນກໍ່ໃກ້ຈະລັບລົງຈາກຂອບຟ້າ ສອງຜົວເມຍຄູ່ນັ້ນ ພາກັນຍ່າງກັບບ້ານ. ເມື່ອມາຮອດບ້ານແລ້ວຜູ້ເປັນຜົວກໍ່ຮ້ອງໃສ່ຜູ້ເປັນເມຍວ່າ: ເຈົ້າລ້າງຜັກ ແລະ ຍອດ ຜັກຕ່ງໆທີ່ຂ້ອຍເກັບມານັ້ນບໍ່ໃຫ້ເຈົ້າຖິ້ມຫຍັງເດີ, ໃຫ້ເຈົ້າເອົາຜັກ ແລະ ຍອດຜັກນັ້ນໄປປະສົມໃສ່ຊີ້ນຕ່າງໆ ເພື່ອເຮັດເອາະ ຫຼື ໄປຫຼາມ, ຢ່າລືມເອົາປາແດກ, ຢ່າລືມໄປເກັບເອົາຜັກຫອມ, ໜາກເຜັດຕ່າງໆ ທີ່ ຂ້ອຍປູກໄວ້ຢູ່ສວນທາງຫຼັງບ້ານແດ່ເດີ ຢ່າລືມແໜ້ງເຂົ້້າໜຽວແລ້ວຈີ່ໃຫ້ແຮມ ໃຫ້ຫອມໜ້ອຍໜຶ່ງມາໃສ່ ນຳເອາະ ຫຼື ຫຼາມ ເພື່ອໃຫ້ມີກິ່ນຫອມແດ່ເດີ ເຖົ້າເອີຍ. ເມື່ອປຸງແຕ່ງອາຫານເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ, ຜູ້ ເປັນເມຍກໍ່ຕັກໃສ່ຖວ້ຍ, ຫາພາເຂົ້າຍົກມາ, ໃນເວລານັ້ນກິ່ນອາຍຫອມ ຂອງເອາະ ຫຼື ຫຼາມໄດ້ສົ່ງກິ່ນ ຫອມໄປທົ່ວເຮືອນ. ທຸກຄົນພາຍໃນຄອບຄົວກໍ່ພາກັນກິນເຂົ້າແລງ, ພໍດີໃນເວລາກຳລັງຫຍໍ້າອາຫານ ພໍ່ ເຖົ້າຜູ້ເປັນຜົວກໍ່ເວົ້າຂຶ້ນວ່າ: ແມ່ເຖົ້າແມ່ນເຈົ້າເອົາໄມ້ຫຍັງມາໃສ່ເອາະນີ້, ຫຍໍ້າແລ້ວມັນຄ້າຍໆຄືຊີ້ນ, ປະກົດວ່າ ມີລົດຊາດເປັນແບບ ຮືນໆ ເຜັດໆ ແຊບ ແທ້ໆ ເຖົ້າເອີ້ຍ. ພໍຮຸ່ງເຊົ້າວັນໃໝ່ສອງເຖົ້າຜົວເມຍ ກໍ່ພາກັນໄປໄຮ່ສວນຢູ່ເນີ້ນພູ ຕາມປົກະຕິແລ້ວຜູ້ເປັນຜົວກໍ່ຟ້າວແລ່ນໄປເບິ່ງບອ່ນທີ່ຕົນເອງຕັດເຄືອຄ່ານ ອອກຈາກທາງຍ່າງ ພ້ອມນັ້ນພໍ່ເຖົ້າກໍ່ຮ້ອງໃສ່ແມ່ເຖົ້າວ່າ: ໂອຍ! ນີ້ເດ່ເຖົ້າເອີ້ຍເຄືອໄມ້ທີ່ປະສົມຢູ່ໃນ ເອາະທີ່ຂ້ອຍຫຍໍ້າກິນມື້ວານນີ້ ມັນແມ່ນເຄືອຄ່ານນີ້ເດ. ສອງຜົວເມຍເຖົ້າຄູ່ນັ້ນກໍ່ໄດ້ມາເວົ້າຕໍ່ໆໃຫ້ຊາວບ້ານວ່າ ເຮັດອາຫານເອາະຫຼາມ ຕອ້ງໃສ່ເຄືອຄານນຳແດ່ເດີຈິ່ງຈະແຊບ, ນັບແຕ່ນັ້ນເປັນຕົ້ນມາການເຮັດເອາະຫຼາມແທ້ໆຈິ່ງຈະຂາດເຄືອຄ່ານ ຫຼື ສະຄ່ານບໍ່ໄດ້, ຄຳວ່າ: “ເຄືອຄ່ານ” ໄດ້ກາຍມາເອີ້ນກັນວ່າ “ສະຄ່ານ” ຈາກເອາະທີ່ໄດ້ຫຼາມໃສ່ບັ້ງໄມ້ໃຜ່ໃນເມື່ອກ່ອນໄດ້ກາຍມາເປັນຄຳວ່າ: “ເອາະຫຼາມ”, “ເອາະ” ມີຄວາມໝາຍວ່າ: ເອົາຊີ້ນ ແລະ ຜັກຫຼາຍຢ່າງມາປະສົມປຸງແຕ່ງລົງໃສ່ບັ້ງໄມ້ (ເພາະວ່າໃນເມື່ອກ່ອນແມ່ນຈະບໍ່ມີປະເພດໝໍ້ເພື່ອປຸງແຕ່ງອາຫານເທື່ອ) ແລ້ວຕົ້ມໃສ່ໄຟໃຫ້ສຸກ ແລະ ມີກີ່ນຫອມ, “ຫຼາມ” ມີຄວາມໝາຍວ່າ: ເອົາຊີ້ນ ແລະ ຜັກທຸກຢ່າງມາປະສົມໃສ່ບັ້ງໄມ້ເຮ້ຍແລ້ວຂາງໃສ່ໄຟ, ເຮັດໄຟຄອ່ຍໆ ເພື່ອໃຫ້ອຸນຫະພູມຂອງໄຟເຮັດໃຫ້ອາຫານສຸກແບບທົ່ວເຖິງ ແລະ ມີກິ່ນຫອມ.

ອົງປະກອບທີ່ເປັນວັດຖຸ

okclarmokclarm2.pngokclarm3.jpgokclarm4.jpgokclarm5okclarm6

ການປຸງແຕ່ງອາຫານພື້ນບ້ານເອາະຫຼາມ ແມ່ນມີອຸປະກອນໃນການນຳໃຊ້ ຄືດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ໜໍ້ ສຳລັບຕົ້ມນ້ຳ ໄວ້ເຮັດເອະຫຼາມ.
2. ຂຽງ ສຳລັບໄວ້ຕັດ ຫຼື ຊອຍຊີ້ນ.
3. ມີດ ສຳລັບໄວ້ປອກ ແລະ ຕັດເຄື່ອງປຸງແຕ່ງເອາະຫຼາມ.
4. ເຕົາໄຟ.
5. ໄມ້ພືນ.
6. ກະຕ່າ ໄວ້ສໍາລັບ ໃສ່ຜັກ ແລະ ເຄື່ອງປຸງຕ່າງໆ.
7. ຊາມ.
8. ພ້າ.
9. ນໍ້າ (ສະອາດ)

• ອົງປະກອບການເຮັດເອາະຫຼາມ.

 1. ປະເພດຊີ້ນ (ຊີ້ນໝູ, ຊີ້ນງົວ, ຊີ້ນຄວາຍ, ຊີ້ນເປັດ, ຊີ້ນໄກ່ ແລະ ອື່ນໆ).
2. ຜັກບົ່ວໃບ .
3. ໜັງຄວາຍ.
4. ເຫັດສະໜຸ່ນ .
5. ຂຽບໝູ.
6. ຜັກອີ່ຕູ່ .
7. ສະຄ່ານ.
8. ເຂົ້າຈີ່(ເຂົ້າໜຽວປິ້ງ).
9. ຫົວສີໄຄ.
10. ໝາກເຜັດ.
11. ໝາກເຂືອ .
12. ປາແດກ.
13. ຜັກຄາດ .
14. ເກືອ .
15. ຜັກຊີ .
16. ຜັກຕໍ່ານິນ.
17. ຜັກບົ່ວໃບ.
18. ຍອດຫວາຍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Add comment


Security code
Refresh

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: ຫນ້າທຳອິດ ແຫລ່ງມໍລະດົກ ມໍລະດົກທາງດ້ານວັດທະນະທຳ ອາຫານພື້ນເມືອງລາວ(ເອາະຫຼາມຫຼວງພະບາງ)