luangprabang-heritage.org

 •  
 •  
 •  

Font Size

Layout

Menu Style

Cpanel

ໂຄງການບູລະນະວັດຊຽງທອງ

ຊື່ເຈົ້າຂອງໂຄງການ: ໂຄງການບູລະນະສ້ອມແປງວັດຊຽງທອງ

ຜູ້ໃຫ້ທືນສະໜັບສະໜຸນໂດຍ: ກອງທືນເອກອັກຄະລະສະທູດ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ເພື່ອການປົກປັກຮັກສາ ມໍລະດົກວັດທະ ນະທຳ

ງົບປະມານທັງໝົດ: 655,000$ ແລະ ໄລຍະເວລາຂອງໂຄງການແມ່ນ: 2010-2014

ປະຫວັດຫໍ້ຍຂອງວັດຊຽງທອງ: “ວັດຊຽງທອງ”ເປັນວັດໜື່ງທີ່ຕັ້ງຢູ່ບ່ອນຄົບກັນລະຫວ່າງນ້ຳຂອງ ແລະ ປາກນ້ຳ ຄານ ເປັນວັດທີ່ກວ້າງຂວາງ ແລະ ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດວັດໜື່ງ ໃນບັນດາວັດວາອາຮາມ ຂອງຫຼວງພະບາງ. ໂດຍ ແມ່ນ ພະເຈົ້າ ໄຊຍະເຊດຖາທິລາດເປັນຜູ້ສ້າງຂື້ນໃນປີ 1560. ນອກນັ້ນວັດນີ້ ຍັງມີຈຸດພິເສດທີ່ໂດດເດັ່ນ ທາງ ດ້ານສະຖາປັດຕະຍະກຳ ແລະ ເປັນບ່ອນພິທີກຳຕ່າງໆ ອັນພົວພັນເຖີງວິຖີຊີວີດຂອງປະຊາຊົນ ຊາວເມືອງຫຼວງ ພະບາງທີ່ຕິດພັນກັບຮີດສີບສອງຄອງສິບສີ່ຂອງຫຼວງພະບາງ.

ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ

ເພື່ອເປັນການສືບຕໍ່ການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ບູລະນະເວີງວັດຊຽງທອງ ທີ່ມີຄວາມຊໍາລຸດຊຸດໂຊມນັ້ນ ໃຫ້ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ ແຂງແຮງ ແລະ ຄົງຄຸນຄ່າຕາມເນື້ອໃນຈິດໃຈຂອງການອະນຸລັກ ການພັດທະນາ ແລະ ເພື່ອຮັກສາໂຄງສ້າງທາງດ້ານສະຖາປັດ ຕະຍະກຳ ໃຫ້ຄົງຢູ່ສະພາບເດີມ ແລະ ຢູ່ຄ່ຽງຄູ່ ກັບປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຂອງຊາວຫຼວງພະບາງຕະຫຼອດໄປ.

ໂຄງການບູລະນະສ້ອມແປງວັດຊຽງທອງນີ້ເຮົາໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 03 ຊ່ວງຄື:

 • ປ່ຽນຖ່າຍໄມ້ໂຄງສ້າງຫຼັງຄາບາງສ່ວນທີ່ໂດກ.
 • ປ່ຽນຖ່າຍວັດສະດຸມຸງຫຼັງຄາ.
 • ສ້ອມແປງຍອດຊໍ່ຟ້າ ແລະໂງ່ປະດັບຫົວນາກ.
 • ຟື້ນຟູລາຍດອກປະດັບຝາອາຣາມ ແລະ ລາຍດອກປະດັບໄມ້ໂຄງຫຼັງຄາ.xiengthong I

ສ້ອມແປງອາຣາມ, ກຸດຕິ 01 ຫຼັງ, ຫໍໄຫວ້ 01 ຫໍ ແລະ ທາດ 01 ທາດ:

 • ສຳລັບອາຣາມຟື້ນຟູດອກລາຍປະດັບຝາດ້ານນອກ-ໃນແຂນນາງ, ເສົາ, ສີໜ້າ ແລະ ສີ້ນສ່ວນໄມ້ ໂຄງຫຼັງຄາ.dorklaiy
 • ສຳລັບກຸດຕິ: ສ້ອມແປງໂຄງຫຼັງຄາ, ປ່ຽນວັດສະດຸມຸງ, ສ້ອມແປງຝາ ແລະ ພື້ນຊັ້ນລຸ່ມ-ເທີງ. kouti
 • ສຳລັບຫໍໄຫ້ວ: ສ້ອມແປງຫຼັງຄາ, ອານາໄມຝາປະດັບແກ້ວ ແລະ ຟື້ນຟູດອກດວງ.horwai
 • ສຳລັບທາດ: ສ້ອມແປງຮາກຖານຂອງທາດ, ຕິດແກ້ວຝາ ແລະ ເສີມຄວາມແຂງແກ່ນຂອງທາດ.thart

ສ້ອມແປງຫໍລາດສະລົດ 01 ຫໍ,ກຸດຕິ 02 ຫຼັງ, ຫໍພະເຈົ້າ 03 ຫຼັງ, ຫໍກອງ 01 ຫໍ, ທາດ 07 ທາດ, ຫໍກະລໍ 01 ຫໍ, ເດີ່ນວັດ ແລະ ກຳແພງທ້າຍວັດ.

 • ສຳລັບຫໍລາດສະລົດ: ປ່ຽນຖ່າຍວັດສະດຸມຸງຫຼັງຄາບາງຊີ້ນສ່ວນທີ່ໂດກ, ຟື້ນຟູດອກດວງຕາມສີໜ້າ ແລະ ຝາຜະໜັງ
  horadsarod1
 • ສຳລັບກຸດຕິ: ສ້ອມແປງໂຄງສ້າງຫຼັງຄາ, ປ່ຽນວັດສະດຸມຸງຫຼັງຄາ, ສ້ອມແປງຝາ ແລະ ພື້ນຊັ້ນລຸ່ມຊັ້ນ ເທີງ.kouti3    
 • ສຳລັບຫໍພະເຈົ້າ: ສ້ອມແປງໂຄງສ້າງຫຼັງຄາ, ປ່ຽນວັດສະດຸມຸງຫຼັງຄາ ແລະ ພື້ນຊັ້ນລຸ່ມຊັ້ນເທີງ.horparjao
 • ສຳລັບຫໍກອງ: ສ້ອມແປງໂຄງສ້າງຫຼັງຄາ, ປ່ຽນວັດສະດຸມຸງຫຼັງຄາບາງຊີ້ນສ່ວນ.horkong
 • ສຳລັບທາດ: ສ້ອມແປງຮາກຖານຂອງທາດ, ຕິດແກ້ວຝາ ແລະ ເສີມຄວາມແຂງແກ່ນຂອງທາດ.that2
 • ສຳລັບຫໍກະລໍ: ສ້ອມແປງໂຄງສ້າງຫຼັງຄາ, ປ່ຽນວັດສະດຸມຸງຫຼັງຄາບາງຊີ້ນສ່ວນ.
 • ສຳລັບເດີ່ນວັດ: ປັບປຸງເດີ່ນອ້ອມອາຣາມ ໃຫ້ມີຄວາມມາດຕະຖານດ້ວຍການຮື້ພື້ນ ແລ້ວປ່ຽນຖ່າຍ ວັດສະດຸເທຄືນໃໝ່ ແລະ ປູກຫ້ຍາຕາມເດີ່ນວັດ.
  dernwat
 • ສຳລັບກຳແພງວັດ: ສ້ອມແປງຮາກຖານຂອງກໍາແພງ, ປ່ຽນວັດສະດຸບາງຊີ້ນສ່ວນຂອງຝາທີ່ແຕກ ແຫງ ແລະ ໂບກຝາເພື່ອສ້າງຄວາມແຂງແຮງໃຫ້ກັບຝາ.kumpeng      

Add comment


Security code
Refresh

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: ຫນ້າທຳອິດ ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ ໂຄງການທີ່ຮ່ວມມືກັບສາກົນ ໂຄງການບູລະນະວັດຊຽງທອງ