luangprabang-heritage.org

  •  
  •  
  •  

Font Size

Layout

Menu Style

Cpanel

ໂຄງການ ຈັດສັນ ແລະ ພັດທະນາຕົວເມືອງ ຫຼວງພະບາງ(PADUL-II)

ຊື່ຂອງໂຄງການ : ໂຄງການ ຈັດສັນ ແລະ ພັດທະນາຕົວເມືອງ ຫຼວງພະບາງ(PADUL-Ii)

ແຂວງຫລວງພະບາງ, ເມືອງຫລວງພະບາງ

ຜູ້ດຳເນີນງານ : ຫ້ອງການມໍລະດົກ

ວັນ ເດືອນ ປີ ສ້ອມແປງ :      2012

ວັນ ເດືອນ ປີ ສຳເລັດ : 2019

ຜູ້ໃຫ້ທືນ: ອົງການຝຣັ່ງເພື່ອການພັດທະນາ (AFD).

ງົບປະມານທັງໝົດ: 2,000,000 Euros

 

 

Add comment


Security code
Refresh

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: ຫນ້າທຳອິດ ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ ໂຄງການທີ່ຮ່ວມມືກັບສາກົນ ໂຄງການຈັດສັນ ແລະ ພັດທະນາ ຕົວເມືອງຫຼວງພະບາງ(PADUL-II)