luangprabang-heritage.org

  •  
  •  
  •  

Font Size

Layout

Menu Style

Cpanel

ການຄ້ຽວໝາກ

kyomarkຖ້າຈະເວົ້າໄປແລ້ວ ການຄ້ຽວໝາກ ກໍ່ແມ່ນໜຶ່ງໃນມໍລະດົກ ທາງດ້ານວັດທະນະທຳ ທີ່ເປັນວັດຖຸ ແລະ ບໍ່ເປັນວັດຖຸ, ​ເວົ້າໄດ້ແນວນີ້ ກໍ່ຍ້ອນວ່າ ການຄ້ຽວໝາກແມ່ນ ຕິດພັນກັບ ວິຖີຊີວິດ ຂອງຊາວລາວ ໃນທົ່ວທຸກພາກ. ​​ສະໄໝກ່ອນ​​ ໃນພິທີການຮັບແຂກ ຈະເປັນແຂກພິທີການຊັ້ນສູງ ຫຼື ທົ່ວໄປ ທີ່ມາຢ້ຽມຢາມຖາມຂ່າວກັນ ໃນຖານພີ່ນ້ອງ ຫຼື ເຊື້ອສາຍ ເພິ່ນກໍ່ຈະມີຂັນໝາກ, ກອກຢາ ແລະ ເຕົ້ານ້ຳເພື່ອມາສູ່ແຂກ; ດ້ວຍເຫດວ່າ ແຂກບາງຄົນກໍ່ມັກດູດຢາ, ແຂກບາງຄົນມັກຄ້ຽວໝາກ. ສະນັ້ນ, ໃນເວລາຮັບແຂກ ແມ່ນເພິ່ນຈະໃຊ້ຄຳໝາກປະກອບນຳ, ​ແຕ່ໃນແງ່ມູມໜຶ່ງ ທີ່ຕິດພັນກັບຄວາມເຊື່ອ ຂອງຄົນລາວ ໃນພິທີກຳຕ່າງໆ ກໍ່ລ້ວນແຕ່ມີໝາກຫົວພູຫໍ່ ຫຼື ຈິບເປັນຄຳໝາກ ເອົາປະກອບເຂົ້າໄປ ໃນເຄື່ອງສັງກະທານ ຕ່າງໆ. ນອກຈາກນີ້ ມີກຸ່ມຄົນໃນຊົນເຜົ່າຕ່າງໆ ທີ່ເຂົາເຈົ້າເຊື່ອຖືຜີ ກໍ່ຈະໃຊ້ຄຳໝາກ ຫຼື ເອີິ້ນວ່າ ໂຫ້ໝາກ,​ ໂຫ້ພູ ໄປອ້ອນວອນ ບັນດາວິນຍານຮ້າຍ ທີ່ມາຮາວີລົບກວນຜູ້ຄົນນັ້ນ ໃຫ້ໜີໄປ ຫຼື ເປັນການປະສານທາງຈິດ ດ້ວຍຄຳໝາກ ລະຫວ່າງ ວິນຍານຂອງບັນພະບູລຸດແລະບຸກຄົນ ທີ່ມີຄວາມເຊື່ອໃນຕະກູນນັ້ນ.

 

ການຄ້ຽວໝາກນີ້ ຄົນໃນເຂດຊົນນະບົດສ່ວນຫຼາຍ ເຊື່ອກັນວ່າ ເປັນຢາຂ້າພະຍາດ ໃນຜົ້ງປາກແລະຕ້ານພະຍາດແຂ້ວແມງ​, ​ເພາະສ່ວນປະກອບ ຂອງເຄື່ອງຄ້ຽວໝາກນັ້ນ ມີສະມຸນໄພຫຼາຍຊະນິດ ເຊັ່ນ: ເປືອກຫາດ ສາມາດໃຊ້ເປັນຢາ ​​ແກ້ດີເຈັບກະເພາະອາຫານໄດ້, ມີສີສຽດ, ​ເປືອກນົວສາມາດໃຊ້ເປັນຢາດີໄອໄດ້ ຫຼື ແກ້ພະຍາດທ້ອງບິດ, ມີປູນຂາວ ສາມາດຂ້າເຊື້ອພະຍາດ ໄດ້ຫຼາຍຊະນິ, ມີໃບພູ​​ ກໍ່ເປັນຢາຊະນິດໜຶ່ງ ເຊິ່ງເອົາໄປປະກອບເຂົ້າກັບສ່ວນອື່ນ ເປັນຢາແກ້ພະຍາດຕັບແຂງແລະລົດຄວາມເຈັບປວດ ໃນເວລາຖືກພ້າ, ມີດ ຫຼື ຂອງມີຄົມອື່ນໆບາດ​ ​ແລະ ບ່ອນທີ່ເປັນບາດແຜເປື່ອຍ​. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງເວົ້າໄດ້ວ່າ ການຄ້ຽວ   ໝາກ ກໍ່ແມ່ນສິ່ງໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນ ທີ່ການຕິດພັນກັບ ການດຳລົງຊີວິດ ຂອງຄົນລາວເຮົາ ຕະຫຼອດມາ.

 

kyomark2kyomark1
.

 

 

Add comment


Security code
Refresh

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: ຫນ້າທຳອິດ ແຫລ່ງມໍລະດົກ ມໍລະດົກທາງດ້ານວັດທະນະທຳ ການຄ້ຽວໝາກ