luangprabang-heritage.org

  •  
  •  
  •  

Font Size

Layout

Menu Style

Cpanel

ຫັດຖະກໍາເຈ້ຍປໍສາ

ຫັດຖະກຳເຈ້ຍປໍສາແມ່ນ ຫັດຖະກໍາພູມປັນຍາຂອງຊາວບ້ານ ເຊິ່ງເປັນມໍລະດົກວັດທະນະທຳ ທີ່ບໍ່ເປັນວັດຖຸທີ່ນອນໃນຂົງເຂດສິລະປະຫັດຖະກຳພື້ນເມືອງເຊິ່ງນໍາໃຊ້ວັດຖູດິບຈາກ ຕົ້ນປໍສາມາຜະລິດ, ຕົ້ນປໍສາແມ່ນຕົ້ນໄມ້ຊະໜຶ່ງ ທີ່ເກີດມາຈາກທຳມະ ຊາດ ແລະ ເກີດຕາມຫ້ວຍຮ່ອງຄອງບຶງ, ເປັນບ່ອນທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມເຢັນ, ສາມາດພົບເຫັນໄດ້ຢູ່ຕາມສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ໃນທົ່ວປະ ເທດ ເຊິ່ງເປັນຕົ້ນໄມ້ທີ່ສາມາດນຳມາຜັນຂະຫຍາຍ, ເປັນຜະລິດຕະພັນຫັດຖະກຳພື້ນບ້ານ ເພື່ອອຸປະໂພກເຂົ້າ ໃນຊີວິດປະຈຳ ວັນ ຕາມຄວາມຕ້ອງການນິຍົມຊົມໃຊ້ໃນສັງຄົມລາວເຮົາ.

 

ອົງປະກອບທີ່ເປັນວັດຖຸ ( ເຊັ່ນ: ອຸປະກອນ, ເຄື່ອງແຕ່ງກາຍ, ສະຖານທີ່, ເຄື່ອງປະກອບພິທີກຳ(ຖ້າມີ) ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະຕິບັດ ຫຼື ການຖ່າຍທອດມໍລະດົກວັດທະນະທຳທີ່ບໍ່ເປັນວັດຖຸ)

-ເຈ້ຍປໍສາແມ່ນ ແຜ່ນເຈ້ຍທີ່ຜະລິດຈາກເປືອກຂອງຕົ້ນປໍສາ ຕົ້ນປໍສາແມ່ນໄມ້ຊະນິດເນື້ອອ່ອນ ທີ່ສາມາດຫາໄດ້ຢູ່ຕາມປ່າ ທໍາມະຊາດ, ຕາມຫ້ວຍຮ່ອງ ຄອງບືງ ສາມາດພົບເຫັນໄດ້ຢູ່ຕາມສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ທີ່ມີຄວາມຊຸມເຢັນ, ໃນທົ່ວປະເທດ ເພີ່ນນຳຕົ້ນປໍສາມາຜະລິດເປັນເຈ້ຍປໍສາໂດຍໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ຈຳເປັນດັ່ງນີ້:

1.ອຸໝໍ້ຕົ້ມ ( ໝໍ້ເລດ )      2.ຈັກບົດ, ຄົກຕຳ          3.ເຄື່ອງຕັດເຈ້ຍແຂງ      4.ມີດຕັດ      5.ມີດຂັດເຕີ້      

6.ແປງທາສີ ( ຝອຍທາສີ )    7.ແມ່ນໍ້າສີ (ສີເຄມີ )         8.ກາວລາເຕັກ             9.ໂຊດາໄຟ ຫຼື ຂີ້ເທົ່າ      

10.ໄມ້ບັນທັດ           11.ບິກ, ສໍ                  12. ດິນຊາຍ         13.ໃບໄມ້ຊະນິດຕ່າງໆ         14.ໃບໄມ້            

 

Jearsa2   Jearsa1   Jearsa3

ສຳລັບຂັ້ນຕອນກໍາມະວິທີການຜະລິດເຈ້ຍປໍສາມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

       1.ນຳເອົາກາບ ຫຼື ເປືອກຂອງຕົ້ນປໍສາ ມາແຊ່ນໍ້າສະອາດ ປະມານໜຶ່ງຄືນຂຶ້ນໄປ.

       2.ນໍາເອົາກາບ ຫຼື ເປືອກຕົ້ນປໍສາທີ່ແຊ່ນໍ້ານັ້ນມາຕົ້ມ ໃຊ້ເວລາ 1 ມື້້ຂຶ້ນໄປ, ໃນສະໄໝກ່ອນເພິ່ນຈະຕົ້ມໃສ່ຂີ້ເຖົ່າ ແຕ່ໃນປັດຈຸບັນແມ່ນເພິ່ນໄດ້ຕົ້ມໃສ່ໂຊດາໄຟ.

       3.ນໍາເອົາກາບ ຫຼື ເປືອກຕົ້ນປໍສາ ໄປລ້າງໃຫ້ຂາວສະອາດ ແລະ ໄດ້ເລືອກເຟັ້ນເອົາສ່ວນທີ່ເຫັນວ່າເໝາະສົມ ແລະ ຄັດເລືອກເອົາສ່ວນທີ່ເປີະເປື້ອນອອກ.

       4.ນໍາເອົາກາບ ຫຼື ເປືອກທີ່ລ້າງແລ້ວນັ້ນໄປຟ້ອກໃສ່ນໍ້າຢາໄຮໂດຼເຈນເພື່ອໃຫ້ເນື້ອເຈ້ຍປໍສາຂາວງາມ.

       5.ຫຼັງຈາກນັ້ນແມ່ນນໍາເອົາເຈ້ຍປໍສາມາຕໍາ ຫຼື ໄປບົດໃຫ້ມຸ່ນລະອຽດ.

       6.ນໍາຊິ້ນສ່ວນເຈ້ຍສາທີ່ຜ່ານຂັ້ນຕອນບົດນັ້ນເອົາມາເທລົງໃສ່ແຕະອ່າງນໍ້າ ທີ່ເປັນຂອບສີ່ຫລ່ຽມກວ້າງປະມານ 60 x 80 cm ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້,  ແລ້ວເອົາມືຕົບໃຫ້ເຂົ້າກັນເປັນແຜ່ນລະອຽດ.

       7.ຫຼັງຈາກນັ້ນນໍາເອົາວັດສະດຸຈາກທໍາມະຊາດມາຕົບແຕ່ງຕາມຄວາມຕ້ອງການເຊັ່ນ: ໃບໂພ, ໃບຢານາງ ແລະ ຕົ້ນຢາງພາລາ ແລະ ອື່ນໆ...

       8.ນໍາເອົາໄປຕາກໃຫ້ແຫ້ງສະໜິດ, ແລ້ວນໍາໄປແປຮູບຕາມຈິນຕະນາການ ແລະ ຕາມຄວາມມັກ.

ພາຍຫຼັງສຳເລັດການຜະລິດເປັນແຜ່ນເຈ້ຍປໍສາແລ້ວ ສາມາດນຳມາແປຮູບເປັນເປັນຜະລິດຕະພັນເຊັ່ນ: ວັດຖຸເອ້ຢ້ອງ ແລະ ເຄື່ອງທີ່ລະນຶກໄດ້ຫຼາຍຢ່າງດັ່ງນີ້:

      1.ປຶ້ມບັນທຶກ (ມີຫຼາຍຂະໜາດ)

     2.ແຜ່ນເຈ້ຍ (ມີຫຼາຍຂະໜາດ)

     3.ແຜ່ນແຕ້ມຕົ້ນໂພທີ່ເຮັດດ້ວຍຊາຍ (ມີຫຼາຍຂະໜາດ)

     4.ໂຄມໄຟ (ມີຫຼາຍຂະໜາດ)

     5.ຖົງ (ມີຫຼາຍຂະໜາດ)

     6.ປຶ້ມສໍາລັບມ້ຽນຮູບ (ອະລະບໍ້າຮູບຫຼາຍໆຂະໜາດ)

     7. ຫຼັງໄມ້ໄຜ່, ຫຼັງຕົ້ນໂພ (ມີຫຼາຍຂະໜາດ)

     8. ນູນຊ້າງ, ນູນນົກ, ນູນພຣະ ແລະ ອື່ນໆ...

 

Jearsa5   Jearsa6

 

.

 

Add comment


Security code
Refresh

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: ຫນ້າທຳອິດ ແຫລ່ງມໍລະດົກ ມໍລະດົກທາງດ້ານວັດທະນະທຳ ຫັດຖະກໍາເຈ້ຍປໍສາ