luangprabang-heritage.org

  •  
  •  
  •  

Font Size

Layout

Menu Style

Cpanel

ເຂົ້າໜຽວຫຼວງພະບາງ

ເຂົ້າໜຽວ ເປັນພຶດລົ້ມລຸກຊະນິດໜຶ່ງ ທີ່ຕິດພັນກັບຊີວິດ ຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າຕັ້ງແຕ່ເໜືອເຖິງໃຕ້, ດ້ວຍເຫດວ່າ ປະຊາຊົນລາວ ສ່ວນໃຫຍ່ຍຶດຖືເອົາອາຊີບກະສິກຳ ເປັນຫຼັກ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນການປູກເຂົ້າໜຽວ,ເພາະວ່າ ເຂົ້າໜຽວ ແມ່ນອາຫານຫຼັກຂອງຄົນລາວ ທຸກຄົນແລະເປັນທີ່ນິຍົມກັນປູກຫຼາຍກວ່າພືດອື່ນໆ ໃນທົ່ວປະເທດ ຈົນມີຄຳພັ່ງເພີຍ ເລົ່າລືກັນວ່າບ່ອນໃດມີສຽງແຄນ ມີເຂົ້າໜຽວຈ້ຳປາແດກ ບ່ອນນັ້ນແມ່ນຄົນລາວ ”.

ເຂົ້າໜຽວສາມາດປູກໄດ້ 2 ລະດູຄື: ລະດູແລ້ງແລະ ລະດູຝົນ ຕາມພາສາຊາວບ້ານ​​ໃນລະດູຝົນເພິ່ນເອີ້ນວ່າ ນາມົວ(ນາປີ), ສຳລັບລະດູແລ້ງແມ່ນ ນາແຊງ, ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວ ເຂົ້າໜຽວທີ່ປະຊາຊົນລາວ ນິຍົມປູກມີຢູ່ສອງຊະນິດດ້ວຍກັນຄື: ​ເຂົ້າໜຽວສີຂາວແລະເຂົ້າໜຽວສີດຳ(​ເຂົ້າກ່ຳ).

ຂັ້ນຕອນຂອງການເພາະປູກເຂົ້າໜຽວ ຊາວນາທຸກຄົນຈະຕ້ອງກະກຽມ ຄາດ, ​ໄຖ, ​ແອກ, ພ້າ, ມີດ, ຈົກ, ລົ້ວ, ຄວາຍແລະ ເຊືອກ. ຈາກນັ້ນ ກໍ່ລົງມືໄຖຕາກ້າແລ້ວແຊ່ນ້ຳປະໄວ້ປະມານ 4-5 ມື້ໃນໄລຍະນັ້ນເພິ່ນໄດ້ກຽມເອົາເຂົ້າປູກ(​ແນວເຂົ້າ) ​ໄປແຊ່ນ້ຳໃຫ້ໄດ້ 2 ຄືນ ຈຶ່ງເອົານ້ຳອອກ ແລ້ວເອົາເຂົ້າໃສ່ໄຖ່ປະໄວ້ 1 ຄືນ ແລ້ວຈຶ່ງນຳໄປຫວ່ານໃສ່ຕາກ້າ ທີ່ເຮົາໄດ້ກະກຽມໄວ້ກ່ອນໜ້ານັ້ນ​ 1 ວັນ. ຫຼັງຈາກຫວ່ານ​​ເມັດເຂົ້າໃສ່ຕາກ້າ​ແລ້ວ ເພິ່ນກໍ່ເປັ່ງນ້ຳອອກຈາກໜານກ້າໃຫ້ແຫ້ງເພື່ອໃຫ້ກ້າໄດ້ເຕີບໂຕ. ຕໍ່ມາເຖິງ 25-30 ວັນເພິ່ນກໍ່ຈະລົກເອົາກ້າດັ່ງກ່າວ ໄປປູກໃສ່ທົ່ວນາ. ​ໃນບາງກໍລະນີ ຖືກໜູຂີປີແລ້ງ ຊາວນາກໍ່ໄດ້ລົກເອົາກ້າໄປຊຳໄວ້ນາ ບ່ອນທີ່ມີນ້ຳປະມານ 1 ​ເດືອນ. ​ເມື່ອຝົນມາຟ້າລັ່ງມີນ້ຳພຽງພໍແລ້ວ ຊາວນາ ຈຶ່ງທຳການຄາດໄຖນາໃຫ້ເລິກໃຫ້ແລກ ແລ້ວກໍ່ນຳເອົາກ້າ ທີ່ຊຳໄວ້ໄປປັກດຳໃສ່ນາ.ໃນໄລຍະຕົ້ນກ້າບໍ່ທັນແຂງແຮງນັ້ນ ຕາມບູຮານເພິ່ນເຄີຍປະຕິບັດ ສືບທອດກັນມາ ແມ່ນຈະບໍ່ໃຫ້ນ້ຳຖ້ວມຕົ້ນກ້າສູງເກີນໄປ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຕົ້ນກ້າເໜົ່າ ຫຼື ຖືກປູກັດ​, ​ເມື່ອປັກດຳຮອດ 1 ​ເດືອນແລ້ວ ຊາວນາ ກໍ່ຈະພາກັນເສຍຫຍ້າຂ້າຮຸ່ນແລະໃສ່ຝຸ່ນແກ່ຕົ້ນເຂົ້າ. ສຳລັບນາປີແມ່ນ​​ໃຊ້ເວລາ 4 ​ເດືອນ ຈຶ່ງໄດ້ເກັບກ່ຽວເພາະວ່າແນວເຂົ້າປູກພື້ນເມືອງຈະໃຊ້ອາຍຸຍາວກວ່າ, ສຳລັບເຂົ້ານາແຊງ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເພິ່ນເອົາ​​ແນວພັນເຂົ້າປັບປຸງຈຶ່ງໃຊ້ເວລາພຽງ 3​ ເດືອນກໍ່ໄດ້ເກັບກ່ຽວ.

ຫຼັງຈາກເຂົ້າອອກຮວງແລະ ງວຍຫາງໄກ່ເຂົາເຈົ້າ ກໍ່ຕັດນ້ຳບໍ່ໃຫ້ເຂົ້ານາ (ອັດນ້ຳບໍ່ໃຫ້ເຂົ້ານາ) ​ເມື່ອເຂົ້າສຸກເຫຼືອງແກ່ພໍ​, ຊາວນາຈຶ່ງລົງມືເກັບກ່ຽວ.

ຫຼັງຈາກເກັບກ່ຽວແລ້ວ ສ່ວນຫຼາຍ ປະຊາຊົນລາວ ມັກເອົາເຂົ້າຕາກໄວ້ກາງນາ 3 ວັນເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າຫ້າວ ແລ້ວຈຶ່ງນຳໄປກອງໄວ້ໃນສະຖານທີ່ກະກ່ຽມໄວ້ກ່ອນນັ້ນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຈຶ່ງໄດ້ຟາດເຂົ້າແລ້ວ ເອົານຳໄປໃສ່ເລົ້າໃສ່ເຍຍ.

khaonyokhaonyo1khaonyo2

 

Comments   

0 #1 loemrntdherid1 2018-02-24 08:19
Guy cheap nike running shoes arrested nike outlet store with rossiter cheap beats headphones killing

This arena, cheap beats When
Quote

Add comment


Security code
Refresh

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: ຫນ້າທຳອິດ ແຫລ່ງມໍລະດົກ ມໍລະດົກທາງດ້ານວັດທະນະທຳ ເຂົ້າໜຽວຫຼວງພະບາງ