luangprabang-heritage.org

  •  
  •  
  •  

Font Size

Layout

Menu Style

Cpanel

ແຈ້ງເຊີນ

ແຈ້ງເຊີນ

ເຖີງ: ບັນດາບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ, ບໍລິສັດສຳຫຼວດ-ອອກແບບ, ບໍລິສັດກໍ່ສ້າງ-ສ້ອມແປງ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາພາຍໃນແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ຕ່າງແຂວງ. ຈຸດປະສົງການຈັດເຝິກອົບຮົມ:

1.ເພື່່ອໃຫ້ຮັບຮູ້ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ ແລະ ບາງບົດຮຽນໃນການຄຸ້ມຄອງ ເມືອງມໍລະ ດົກໂລກ ຕະຫລອດໄລຍະ 22 ປີ.

2. ປູກຈິດສຳນຶກ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ນັກສະຖາປະນິກ, ນັກວິສະວະກອນ, ທີ່ປຶກສາບໍລິສັດອອກແບບ, ບໍລິສັດກໍ່ສ້າງ-ສ້ອມແປງໃຫ້ເຂົ້າໃຈຮັບຮູ້ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການປົກປັກຮັກສາມໍລະດົກໂລກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ກົດລະບຽບແຜນຜັງປົກປັກຮັກສາ ມໍລະດົກໂລກ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີຄຸນຄ່າ (PSMV), ຂັ້ນຕອນການດຳເນີນການສະເໜີຂໍອະນຸ ຍາດປຸກ-ສ້ອມແປງ, ຮູບແບບສະຖາປັດຕະຍະກຳ, ເຕັກນິກການບູລະນະ, ປະຕິສັງຂອນ ຢູ່ໃນເຂດມໍລະດົກໂລກ ແລະ ເຂດປ້ອງກັນ.

Scan doc 2Scan doc 2

 

Add comment


Security code
Refresh

ໃຫ້ກຳລັງໃຈ ແລະ ຕິດຕາມພວກເຮົາໄດ້ທີ່

faceTwitter

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: ຫນ້າທຳອິດ ເພີ່ມເຕີມ ຂ່າວສານ ແຈ້ງເຊີນ