luangprabang-heritage.org

  •  
  •  
  •  

Font Size

Layout

Menu Style

Cpanel

ຄວາມສົມບູນແບບ ແລະ ຂອງແທ້ດັ່ງເດີມ

 ຄວາມຄົບຖ້ວນສົມບູນ (Integrity)
     ຄວາມຄົບຖ້ວນສົມບູນຂອງທີ່ຕັ້ງ ທີ່ໄດ້ຈົດເຂົ້າໃນບັນຊີມໍລະດົກນັ້ນ ໄດ້ຕິດພັນກັບມໍລະດົກທາງດ້ານສະຖາປັດຕະຍະກຳ ແລະ ທາງດ້ານວັດທະນະທຳ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນທິວທັດທຳມະຊາດ ແຫ່ງໜຶ່ງທີ່ສະແດງອອກເປັນຄຸນຄ່າຈັກກະວານທີ່ຍອດຢ້ຽມຂອງ ຫຼວງພະບາງ.

past2   planning
                                             ແຜນຜັງ ແລະ ທີວທັດຕົວເມືອງ ໃນເມື່ອກ່ອນ ແລະ ປັດຈຸບັນ

past1   monastery                                          ອາຣາມ ແລະ ຕານ່າງເສັ້ນທາງຕົວເມືອງ ໃນເມື່ອກ່ອນ ແລະ ປັດຈຸບັນ

past4   phosi                                                   ພູສີ ຫຼື ພະທາດຈອມສີ ໃນເມື່ອກ່ອນ ແລະ ປັດຈຸບັນ

past6   museum                                             ຫໍພິພິທະພັນ ແຫ່ງຊາດ ຫຼວງພະບາງ ໃນເມື່ອກ່ອນ ແລະ ປັດຈຸບັນ

past3   watpa                                                                 ວັດປ່າຮວກ ໃນເມື່ອກ່ອນ ແລະ ປັດຈຸບັນ

ຄວາມເປັນຂອງແທ້ດັ່ງເດີມ (Authenticity)

      ທັດສະນະພາບ(ທິວທັດ) ແລະ ແຜນຜັງຕົວເມືອງສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເປັນຂອງແທ້ ດັ້ງເດີມໃນລະດັບຂັ້ນສູງອັນໜຶ່ງ ແລະ ກໍ່ບໍ່ມີ ການກໍ່ສ້າງໃຫ່ຍໂຕອັນໃດທີ່ລົບກວນທີ່ຕັ້ງມໍລະດົກ. ສິ່ງປຸກສ້າງຂອງສາດສະໜາກໍ່ໄດ້ຮັບການປົກປັກຮັກສາຢ່າງສະໝ່ຳສະໝີ ແລະ ການ ສັກກຸລະບູຊາທາງພຸດທະສາດສະໜາ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ ທາງວັດທະນະທຳ [ຮີດ(ພິທີ ກຳສາດສະໜາ) ແລະ ພິທີຕ່າງໆ ທັງຫຼາຍ] ນັ້ນໂດຍສະເພາະແລ້ວແມ່ນຍັງດຳເນີນຢູ່ຢ່າງຄືກຄື້ນ ແລະ ໄດ້ປະຕິບັດກັນຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ຢູ່ຫຼາຍກໍ ລະນີຮ້າຍແຮງເກີນໄປຂອງ ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງບັນດາເຕັກນິກວິຊາການ ແລະ ວັດສະດຸທີ່ທັນສະໄໝທີ່ໄດ້ ນຳໃຊ້ຢ່າງບໍ່ເໝາະ ສົມໂດຍສະເພາະແລ້ວແມ່ນເບຕົງ( ປະທາຍທີ່ປະກອບດ້ວຍຊາຍ ແລະ ຊີ ເມນ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມເປັນຂອງແທ້ດັ້ງເດີມນັ້ນລົດລະດັບ ຂັ້ນລົງ.Authenticity

 

Add comment


Security code
Refresh

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: ຫນ້າທຳອິດ ແຫລ່ງມໍລະດົກ ຄວາມຄົບຖ້ວນສົມບູນ ແລະ ຂອງແທ້ດັ້ງເດີມ