luangprabang-heritage.org

  •  
  •  
  •  

Font Size

Layout

Menu Style

Cpanel

ໂຄງການບູລະນະຟື້ນຟູຫ້ອງການພາສີເກົ່າ

ເຈົ້າຂອງໂຄງການ :            ລັດຖະບານແຫ່ງ ສ. ປ. ປ. ລາວ ແຂວງຫລວງພະບາງ, ເມືອງຫລວງພະບາງ

ຜູ້ດຳເນີນງານ : ຫ້ອງການມໍລະດົກ

ວັນ ເດືອນ ປີ ສ້ອມແປງ :     

ວັນ ເດືອນ ປີ ສຳເລັດ :

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ :     ແຄວ້ນກາງ, ສາທາລະນະລັດຝຣັ່ງ

 

   ໂຄງການບູລະນະ, ຟື້ນຟູຫ້ອງການພາສີເກົ່າ ແມ່ນໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກແຄ້ວນກາງ ແລະ ຢູ່ໃນແຖວເງິນບັນຊີໂຄງການ ມໍລະດົກໂລກຂອງອົງການອຸຍແນັສໂກ. ການຟື້ນຟູສະຖານທີ່ຂອງ ຫ້ອງການພາສີເກົ່າ ໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ມາເຊີ່ງຄຳຕອບ ທີ່ມີຫຼາຍເຫດຜົນ:

  • ໃຫ້ຫ້ອງການມໍລະດົກ ນຳໃຊ້ເປັນຫ້ອງການ
  • ກໍ່ສ້າງສະຖາປະນິກລາວ ປະຈຳຫ້ອງການມໍລະດົກ ກໍ່ຄືກັບບັນດາບໍລິສັດຮັບເໝົາ-ກໍ່ສ້າງ ທີີ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນ ໂຄງການບູລະນະ-ສ້ອມແປງ
  • ປະຕິບັດໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ ການບູລະນະສ້ອມແປງທີ່ເປັນຕົວແບບ.

v       ກ່ອນໜ້າບູລະນະ

DPL1  DPL11    DPL2  DPL22
 
ຮູບດ້ານ ຕາເວັນອອກ                                                     ຮູບດ້ານເໜືອ

DPL3  DPL33    DPL4  DPL44
ຮູບດ້ານ ຕາເວັນຕົກ                                                     ຮູບດ້ານໃຕ້

 

v ພາຍຫຼັງບູລະນະ

2    4
ຮູບດ້ານຕາເວັນອອກ                                            ຮູບດ້ານເໜືອ
 
   3    1
ຮູບດ້ານຕາເວັນຕົກ                                            ຮູບດ້ານໃຕ້

 

 

 

 

 

 

 

Add comment


Security code
Refresh

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: ຫນ້າທຳອິດ ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ ໂຄງການທີ່ຮ່ວມມືກັບສາກົນ ໂຄງການບູລະນະ-ຟື້ນຟູຫ້ອງການພາສີເກົ່າ