luangprabang-heritage.org

  •  
  •  
  •  

Font Size

Layout

Menu Style

Cpanel

ໂຄງການ ບູລະນະເຂດຊຸ່ມຊື່ນ

ເຈົ້າຂອງໂຄງການ :   ລັດຖະບານແຫ່ງ ສ. ປ. ປ. ລາວ  ແຂວງຫລວງພະບາງ, ເມືອງຫລວງພະບາງ

ຜູ້ດຳເນີນງານ :   ຫ້ອງການມໍລະດົກ

ວັນ ເດືອນ ປີ ສ້ອມແປງ :   ໐໑/໐໒/໑໙໙໙

ວັນ ເດືອນ ປີ ສຳເລັດ : ໓໑/໐໑/໒໐໐໒

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ :     ປະຊາຄົມເອີຣົບ (EU)

ສາກທຳມະຊາດທີ່ບັນທຶກຢູ່ ໃນລາຍຊື່ມໍລະດົກນັ້ນ ສ່ວນຫນຶ່ງໄດ້ປົກຫຸ້ມດ້ວຍ <<ເຂດຊຸ່ມຊື່ນ>> ເຊິ່ງປະກອບ ສ້າງຂຶ້ນດ້ວຍ ສາຍນ້ຳລຳທານ ແລະ ບັນດາໜອງທີ່ຂຸດຈາກ ປະຊາຊົນ ໃນສັດຕະວັດທີ່ XIX. ເຈົ້າຂອງ   ໜອງນຳໃຊ້ ໜອງເຫຼົ່ານີ້ ເໝືອນກັນກັບສວນ ໂດຍມີການ ເພາະປູກພືດພັນ ແລະ ລ້ຽງປາ.

ໜອງເຫຼົ່ານີ້ຖືກຫຼໍ່ລ້ຽງດ້ວຍສາຍນ້ຳ ແລະ ການໄຫຼຂອງຮ່ອງຂອງອ່າງໂຕ່ງ, ພືດພັນປະສົມ ເຂົ້າກັບລະບົບນ້ຳຄົບຊຸດ, ສ້າງເປັນເຂດຂຽວອັນໂດດເດັ່ນ ຢູ່ໃຈກາງຂອງຕົວເມືອງ. ນອກຈາກສະພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ແລະ ທາງດ້ານທັດສະນີຍະພາບແລ້ວ, ເຂດຊຸ່ມຊື່ນຍັງສະແດງບົດບາດທີ່ສຳຄັນ ຢູ່ໃນຕົວເມືອງ: ດ້ວຍການເຮັດໃຫ້ເປັນອ່າງໂຕ່ງ, ສາມາດຈຳກັດອຸທຸກກະໄພ ໄດ້ດີທີ່ສຸດໃນຍາມລະດູຝົນ; ບຳບັດນ້ຳເປື້ອນໄປໃນຕົວ, ມັນຍັງຮອງຮັບໃນພາວະທີ່ຂາດເຂີນ ສ້ວມຖ່າຍ ແລະ ກຽມພ້ອມໃນການກ່ັນຕອງນ້ຳເປື້ອນ, ກຳຈັດມົນລະພິດ ໃນທີ່ສຸດກໍ່ສາມາດທະນຸບຳລຸງ ຂົງເຂດທີ່ສະແດງ ບົດບາດສຳຄັນ ຢູ່ໃນເນື້ອແທ້ຂອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມທ້ອງຖິ່ນ (ສວນຄົວ ແລະ ການລ້ຽງປາ) ທັງໝົດນີ້ແມ່ນ ຕ້ານກັບບັນຫາ ຜິດອະນາໄມ.

ໂຄງການປັບປຸງບູລະນະ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຂດຊຸ່ມຊື່ນມີຄຸນຄ່າ ໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ຈາກຄະນະກຳມາທິການ ປະຊາຄົມເອີລົບ ເລີ່ມແຕ່ເດືອນ ກຸມພາປີ ໑໙໙໙. ສະນັ້ນໂຄງການໄດ້ຖືກດຳເນີນການ ດ້ວຍຫ້ອງການມໍລະດົກໂລກ.

ໃນກຳນົດເວລາ ໓ ປີ, ໂຄງການກວມເອົາທັງ ຊ່ວງການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາເຂດຊຸ່ມຊື່ນ, (ແຕ້ມແຜນທ່ີຂອງລະບົບສາຍນ້ຳ ແລະ ຕາໜ່າງການບຳ ບັດນ້ຳ, ວັດແທກພື້ນທີ່ ວິໄຈການປ່ຽນແປງຄຸນນະພາບຂອງນ້ຳ, ການກະທຳໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ການດຳເນີນການປະຕິບັດ ການນຳໃຊ້ກອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນ ເພື່ອປັບປຸງການບຳບັດ ນ້ຳເປື້ອນ).

nongnum    karnbumbusnum
ການບຳບັດນ້ຳເປື້ອນຂອງໂຮງຮຽນສີຖານ
(ສະໜາມກໍ່ສ້າງຖືກຕິດຕາມຈາກ ວິສະວະກອນຂອງຂະແໜງນ້ຳສະອາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ)

 

Add comment


Security code
Refresh

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: ຫນ້າທຳອິດ ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ ໂຄງການທີ່ຮ່ວມມືກັບສາກົນ ໂຄງການ ບູລະນະເຂດຊຸ່ມຊື່ນ