luangprabang-heritage.org

  •  
  •  
  •  

Font Size

Layout

Menu Style

Cpanel

ຫ້ອງການມໍລະດົກໂລກ

sign s   ອີງຕາມການສະເໜີ ຂອງລັດຖະບານລາວ, ໂດຍການ ສະໜັບສະໜຸນຂອງ ລັດຖະບານຝຼັ່ງ ແລະ ອົງການ ອຸຍແນສໂກ, ຫຼວງພະບາງ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງ ຫ້ອງການມໍລະດົກຂຶ້ນ ແລະ ປະຈຸບັນ ກໍໄດ້ປ່ຽນມາເປັນ ພະແນກມໍ ລະດົກໂລກ ຫຼວງພະບາງ”. ພາລະບົດບາດ ຂອງ ພະແນກດັ່ງກ່າວແມ່ນ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ ວຽກງານ ປົກປັກ ຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາ ມໍລະດົກຫຼວງ ພະບາງ ໃຫ້ເປັນໄປຕາມລະບຽບ ຫຼັກການ ຂອງສູນມໍລະດົກໂລກ, ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ ແກ່ບັນດາ ພະແນກການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ປະຊາຊົນ, ນັກລົງທຶນ ທັງ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ອື່ນໆ

ຍ້ອນບໍ່ມີປະສົບປະການ ທາງດ້ານວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ມໍລະດົກ, ຄະນະກໍາມະການ ລະດັບ ທ້ອງຖິ່ນເພື່ອ ມໍລະດົກໂລກ ຫຼວງພະບາງ ໄດ້ຊອກຫາ ຜູ້ຮ່ວມງານ ທີ່ມີປະສົບການ. ອີງຕາມການສະເໜີ ຂອງອົງການອຸຍແນສໂກເມືອງຊີນົງ ຊື່ງມີປະສົບການຕົວຈິງຫຼາຍ ໃນດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ມໍລະດົກ ໄດ້ຕົກລົງ ມາຊ່ວຍຫຼວງພະບາງ. ພະແນກມໍລະດົກໂລກ ໄດ້ກາຍເປັນໜ່ວຍງານ ດ້ານການຮ່ວມມື ແບບແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ ລະຫວ່າງ ຫຼວງພະບາງ ກັບ ເມືອງຊີນົງ

Add comment


Security code
Refresh

ໃຫ້ກຳລັງໃຈ ແລະ ຕິດຕາມພວກເຮົາໄດ້ທີ່

faceTwitter

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: ຫນ້າທຳອິດ ການປົກປັກຮັກສາ ຫ້ອງການມໍລະດົກໂລກ