luangprabang-heritage.org

 •  
 •  
 •  

Font Size

Layout

Menu Style

Cpanel

ສະພາບການປົກປັກຮັກສາ

restoration2 s

ຕັ້ງແຕ່ໄດ້ມີການສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການມໍລະດົກ,ດ້ວຍການສະໜັບສະໜຸນຂອງ ເມືອງ ຊີນົງ ແລະ ດ້ວຍການສະໜັບສະໜຸນທາງດ້ານການເງິນຈາກ ລັດຖະບານຝຼັ່ງ, ພວກເຮົາໄດ້ບັນລຸວັດຖຸປະສົງ ໂດຍລວມ ເຊັ່ນ:

 • ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາວຽກງານການກໍ່ສ້າງ ແລະການບູລະນະແກ່ພາກສ່ວນ ຕ່າງໆ,
 • ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ້າໃຈເຖິງຜົນປະໂຫຍດຂອງການປົກປັກຮັກສາມໍລະດົກ.
 • ສຳເລັດການບູລະນະບາງກິດຈະກຳເປັນຕົວແບບ: ອາຄານແບບພື້ນເມືອງ, ວັດວາອາຮາມ, ເສັ້ນທາງຮ່ອມ ທາງຊອຍ, ແລະ ອື່ນໆ.
 • ການສ້າງແຜນພັດທະນາ ຢູ່ເຂດອ້ອມຮອບ ຫຼວງພະບາງ (SCOT);

restoration srestoration1 srestoration3 s

 • ສໍາຫຼວດ ແລະ ຈັດປະເພດ ບັນດາອາຄານເກົ່າແກ່, ອາຄານດັ້ງເດີມ ແລະ ອາຄານຍຸກອານານິຄົມ, ວັດວາອາຮາມ ແລະ ໜອງນໍ້າທໍາມະຊາດ.
 • ເຮັດແຜນຜັງປົກປັກຮັກສາແລະ ພັດທະນາ (PSMV) ຊື່ງກວມເອົາທຸກວຽກງານການປຸກສ້າງໃໝ່ ກໍຄື ການຮື້ມ້າງຫຼື ການບູລະນະ ອາຄານທີ່ມີຢູ່ ແລະ ການປັບປຸງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ.rule s
 • ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງ ພະນັກງານວິຊາການ, ຕົວຢ່າງ, ດ້ານການຄຸ້ມຄອງການປຸກສ້າງ ແລະ ເຕັກນິກດ້ານ ການບູລະນະ. ດ້ວຍການສະໜັບສະໜຸນຂອງ ສະຖາບັນ ໂຕກຽວເທັກໂນໂລຢີ ໄດ້ມີການຍົກລະດັບຄວາມສາມາດດ້ານ ເຕັກນິກຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ.
 • ຍ້ອນນະໂຍບາຍເປີດກ້ວາງຂອງ ລັດຖະບານລາວ, ເມືອງຫຼວງພະບາງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນ ທາງດ້ານການເງິນຈາກ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆ ເຂົ້າໃສ່ ການບູລະນະພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ເຊັ່ນ: ການຟື້ນຟູເສັ້ນທາງ, ການປັບປຸງຮ່ອງລະບາຍ ນໍ້າ, ການກໍ່ສ້າງ ຕ້ານເຈື່ອນຕາມແຄມຝັ່ງແມ່ນ້ຳ, ການຍົກສະມັດຕະພາບ ດ້ານການຜະລິດນໍ້າປະປາ, ແລະ ອື່ນໆ.
  ແຂວງຫຼວງພະບາງກໍ່ຍັງໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ປະຕິສັງຂອນບັນດາວັດ ແລະ ໄດ້ສົ່ງເສີມ ໃຫ້ປະຊາຊົນ ບູລະນະ ສ້ອມແປງເຮືອນຊານ ຂອງເຂົາເຈົ້າ.ນັກລົງທຶນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ກໍໄດ້ລົງທຶນໃສ່ການກໍ່ສ້າງ ໂຮງແຮມ, ເຮືອນພັກ, ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງທີ່ລະນຶກ, ຮ້ານອາຫານ ແລະ ອື່ນໆ

training sroad shouse s

 

Add comment


Security code
Refresh

ໃຫ້ກຳລັງໃຈ ແລະ ຕິດຕາມພວກເຮົາໄດ້ທີ່

faceTwitter

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: ຫນ້າທຳອິດ ການປົກປັກຮັກສາ ສະພາບການປົກປັກຮັກສາ