luangprabang-heritage.org

  •  
  •  
  •  

Font Size

Layout

Menu Style

Cpanel

ກົດລະບຽບເຂດອານຸລັກ

ແຜນຜັງປົກປັກຮັກສາ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີຄຸນຄ່າ PSMVmaps  

     ຂອບເຂດ ປົກປັກຮັກສາມໍລະດົກໂລກ ມີປະມານ 800 ເຮັກຕາ

-              ທິດເໜືອ :

ນັບແຕ່ບ້ານນາຄໍາ ລຽບໄປຕາມເສັ້ນລະດັບຄວາມສູງ 300 ແມັດ ຂອງພູທ້າວ ພູນາງ ຂະໜານກັນກັບແມ່ນ້ຳຂອງ ລົງໄປເຖີງ ບໍລິເວນບ້ານຈ່ານ.

-              ທິດຕາເວັນອອກ:

ນັບຕັ້ງແຕ່ ບ້ານ ນາຄຳ ລັດໃສ່ ແຄມແມ່ນໍ້າຂອງ ແລະ ຂ້າມນໍ້າຂອງ ຕໍ່ໃສ່ບ້ານໂພນສະອາດເສັ້ນທາງທີ່ຕິດຕໍ່ ລະຫວ່າງ  ບ້ານ ໂພນສະອາດ, ບ້ານພັນຫຼວງ ແລະ ບ້ານເມືອງງາ.

-              ທິດຕາເວັນຕົກ: 

ນັບຕັ້ງແຕ່ເສັ້ນທາງໂຮງແຮມພູວ່າວ ຫາເດີ່ນກິລາແລ້ວ ປ່ອງໃສ່ແຄມນໍ້າຂອງ ທີ່ວັດພະບາດໃຕ້ ຂ້າມແມ່ນໍ້າຂອງໄປຫາບ້ານຈ່ານ.

-              ທິດໃຕ້:

                 ນັບຕັ້ງແຕ່ບ້ານເມືອງງາ ຂ້າມນໍ້າຄານ ລັດໃສ່ບ້ານໝື່ນນາ, ລັດໃສ່ໂຮງແຮມພູວ່າວ.

ແບ່ງເຂດອອກເປັນ 04 ເຂດ:

  1. ZPP-Ua : ພາກສ່ວນ ປົກປັກຮັກສາ         pdfກົດລະບຽບຂອງເຂດປົກປັກຮັກສາ.pdf
  2. ZPP-Ub : ພາກສ່ວນ ຢູ່ໃນການປ້ອງກັນ           pdfກົດລະບຽບຂອງເຂດຢູ່ໃນການປ້ອງກັນ.pdf
  3. ZPP- N  : ພາກສ່ວນ ທຳມະຊາດ ແລະ ທິວທັດ   pdfກົດລະບຽບຂອງເຂດທຳມະຊາດ ແລະ ທິວທັດ.pdf
  4. ZPP- M  : ພາກສ່ວນ ທີ່ເປັນວັດ                    pdfກົດລະບຽບຂອງເຂດວັດ.pdf


 

 

Add comment


Security code
Refresh

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: ຫນ້າທຳອິດ ການປົກປັກຮັກສາ ກົດລະບຽບເຂດຄຸ້ມຄອງ ກົດລະບຽບເຂດອານຸລັກ