luangprabang-heritage.org

 •  
 •  
 •  

Font Size

Layout

Menu Style

Cpanel

ແຜນບູລິມະສິດ

ແຜນວຽກບູລິມີສິດທີ່ສຳຄັນ:

  • ການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຄຸນຄ່າອັນຍອດຍິ່ງ ຂອງ ວັດທະນະທຳລາວ.
  • ການວາງແຜນ ແລະ ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ.
  • ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສົ່ງເສີມ ການທ່ອງທ່ຽວ.
  • ການຄຸ້ມຄອງການປຸກສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງ
  • ການຄຸ້ມຄອງການສັນຈອນໃນຕົວເມືອງ .
  • ການສົ່ງເສີມ ສີນລະປະ ຫັດຖະກຳພື້ນເມືອງຂອງລາວ.
  • ການຄຸ້ມຄອງສະພາບແວດລ້ອມ ຂອງ ຕົວເມືອງ.
  • ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມ ໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ, ນັກລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບຄຸນຄ່າ ອັນໂດດເດັ່ນ ຂອງ ມໍລະດົກຫຼວງພະບາງ.
  • ການຜະລິດ ວາລະສານ, ແຜນພັບ,ໂປສເຕີ, ຊີດີ ແລະໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ກ່ຽວກັບມໍລະດົກ ຫຼວງພະບາງ.
  • ການພົວພັນຮ່ວມມື ກັບບັນດາ ກະຊວງ, ປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ເພື່ອຮັບ ປະກັນ ການຊ່ວຍເຫຼືອ ທຶນຮອນ ແລະ ປະສົບການ ດ້ານການຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກ, ອີງຕາມກົດໝາຍ ຂອງ ສ ປ ປ ລາວ.

ໃຫ້ກຳລັງໃຈ ແລະ ຕິດຕາມພວກເຮົາໄດ້ທີ່

faceTwitter

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: ຫນ້າທຳອິດ ການບໍລິຫານຈັດການ ແຜນບຸລິມະສິດ