luangprabang-heritage.org

  •  
  •  
  •  

Font Size

Layout

Menu Style

Cpanel

ກົດລະບຽບຂອງເຂດປ້ອງກັນ

ການກໍານົດເຂດປ້ອງກັນ ແລະ ກົດລະບຽບຜັງເມືອງ

viewlpb s

 ປະຈຸບັນນີ້ ໂລກໄດ້ມີການພັດທະນາຢ່າງໄວວາສະຖານທີ່ມໍລະດົກໂລກ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການ ປົກປັກຮັກສາບໍ່ພຽງແຕ່ບັນດາອາຄານ ແລະ ສະຖານທີ່ປະຫວັດສາດເທົ່ານັ້ນແຕ່ຍັງຕ້ອງໄດ້ປົກປັກຮັກສາ ສະພາບແວດລ້ອມມາດຕະຖານພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນວັດທະນະທຳ ແລະ ບັນຍາກາດນຳອີກດ້ວຍ.

ເພື່ອຮັບປະກັນ ຄວາມດຸ່ນດ່ຽງ ລະຫວ່າງ ຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານ ເສດຖະກິດ ແລະ ການພັດທະນາ ພື້ນທີ່ພາຍໃນ ແລະ ອ້ອມຮອບຕົວເມືອງ ຢ່າງຍື່ນຍົງ. ອຳນາດການປົກຄອງ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງໄດ້ຕົກລົງ ສ້າງແຜນແມ່ບົດ ຂອງ ເຂດປ້ອງກັນຂື້ນ,ຈຸດປະສົງ ກໍ່ເພື່ອເປັນມາດຕະການ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ ຂອງໂຄງການກໍ່ສ້າງໃໝ່ທີ່ຕັ້ງຢູ່ຕາມເຂດອ້ອມຮອບພື້ນທີ່ມໍລະດົກ. ຈຸດປະສົງ ຂອງ ເຂດປ້ອງກັນ ແມ່ນຈະນຳໃຊ້ ເພື່ອປົກປັກ ຮັກສາ ຢູ່ເຂດພື້ນທີ່ຂະຫຍາຍກ້ວາງອອກໄປ.

ສະນັ້ນໃນກໍລະນີ ຂອງຫຼວງພະບາງ ແມ່ນເພື່ອ:

  • ປົກປັກຮັກສາ ທິວທັດທຳມະຊາດ: ປົກປັກຮັກສາຄວາມຮັ່ງມີ ທາງດ້ານທິວທັດທີ່ຫາບ່ອນປຽບບໍ່ໄດ້ ຈາກຈອມພູສີ ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງຕົວເມືອງໄປຫາພູຜາປ່າດົງທີ່ອ້ອມຮອບຕົວເມືອງ.
  • ປົກປັກຮັກສາ ເຂດຕາຝັ່ງແມ່ນ້ຳ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນສຳຄັນຂອງຫຼວງພະບາງ ທີ່ກ່ຽວພັນໂດຍກົງຕໍ່ເຂດປົກປັກຮັກສາ. ທິວທັດແຄມຝັ່ງນ້ຳ ແມ່ນຄ້ຳຈຸນມໍລະດົກທາງດ້ານຈິດໃຈຂອງຕົວເມືອງ ແລະ ກໍ່ຍັງເປັນພື້ນຖານບ່ອນທຳການຜະລິດ ດ້ານເສດຖະກິດແບບດັ້ງເດີມຂອງຊາວເມືອງຫຼວງພະບາງ. 

 ກົດລະບຽບຜັງເມືອງ ຫຼວງພະບາງ ສຳລັບໄລຍະ ປີ 2012-2017

 

  • ທິດເໜືອ:ນັບຕັ້ງແຕ່ຈຸດສູງ 587ແມັດ ຂອງຈອມພູຫວດ ຫາຈຸດສູງ 490 ແມັດ ບ້ານ ນາບົວ ຫາ ຈຸດສູງສຸດ 395 ແມັດ ບ້ານ ທ່າໂພ ຫາ ຈຸດສູງສຸດ 542 ແມັດ ຢູ່ບ້ານຈອມງົວ.
  • ທິດໃຕ້:ນັບຕັ້ງແຕ່ ຈຸດສູງ 766ແມັດ ຂອງພູນ້ອງຄວາຍ ຫາຈຸດສູງ 558 ແມັດຂອງພູຊອນ ຫາ ຈຸດສູງສຸດ 950 ແມັດຂອງພູຊວງ.
  • ທິດຕາເວັນອອກ:ນັບຕັ້ງແຕ່ຈຸດສູງ 950ແມັດ ຂອງພູຊວງ ຫາຈຸດສູງ 416 ແມັດ ຂອງພູຫຼວງລັດຂ້າມແມ່ນໍ້າຂອງຫາຈຸດສູງສຸດ 587 ແມັດຂອງຈອມພູຫວດ (ຈຸດເລີ່ມຂອງທິດເໜືອ).
  • ທິດຕາເວັນຕົກ:ນັບຕັ້ງແຕ່ຈຸດສູງ 542ແມັດ ບ້ານຈອມງົວ ຫາຈຸດສູງ 744 ແມັດ ຂອງພູວານລັດໃສ່ຈຸດສູງສຸດ 398 ແມັດບ້ານ ຫຼັກແປດ ຫາຈຸດສູງ 744 ແມັດ ຂອງພູນ້ອງຄວາຍ.
 ກົດລະບຽບຜັງເມືອງ ຫຼວງພະບາງ ປະກອບມີ 03 ເຂດຄື:

 

bufferzone lao s1.     ເຂດອານຸລັກ ມໍລະດົກ

·         ເຂດທີ່ຮັກສາ ໄວ້ຄືເກົ່າ ຕາມການຕົກລົງ ຂອງກອງປະຊຸມ ເຂດປົກປັກຮັກສາ ອະນຸລັກມໍລະດົກ

2      2.  ເຂດປ້ອງກັນ

 

heri manageb 1

3.   ເຂດທີ່ຢູ່ອາໄສ

Add comment


Security code
Refresh

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: ຫນ້າທຳອິດ ການປົກປັກຮັກສາ ກົດລະບຽບເຂດຄຸ້ມຄອງ ກົດລະບຽບເຂດປ້ອງກັນ