luangprabang-heritage.org

  •  
  •  
  •  

Font Size

Layout

Menu Style

Cpanel

ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ

ພາລະບົດບາດ ຂອງ ພະແນກດັ່ງກ່າວ ແມ່ນ ເພື່ອຮັບປະກັນ ໃຫ້ ວຽກງານປົກປັກ ຮັກສາແລະ ພັດທະນາ ມໍລະດົກຫຼວງ ພະບາງ ໃຫ້ເປັນໄປຕາມລະບຽບ ຫຼັກການຂອງສູນມໍລະດົກໂລກໃຫ້ຄໍາ ແນະນໍາ ແກ່ ບັນດາພະແນກການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງປະຊາຊົນນັກລົງທຶນ ທັງ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ອື່ນໆ

ຍ້ອນ ບໍ່ມີປະສົບປະການ ທາງດ້ານວຽກງານຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກຄະນະກໍາມະ ການ ລະດັບ ທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອ ມໍລະດົກ ໂລກ ຫຼວງພະບາງ ໄດ້ ຊອກຫາ ຜູ້ຮ່ວມງານ ທີ່ມີປະສົບການ. ອີງຕາມການສະເໜີ ຂອງ ອົງການອຸຍແນສ ໂກເມືອງຊີນົງຊື່ງມີປະສົບການຕົວຈິງຫຼາຍໃນດ້ານການຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກ ໄດ້ຕົກລົງ ມາຊ່ວຍຫຼວງພະບາງ. ພະແນກມໍລະດົກໂລກໄດ້ກາຍເປັນ ໜ່ວຍງານດ້ານການຮ່ວມມືແບບແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ ລະຫວ່າງ ຫຼວງພະບາງ ກັບ ເມືອງຊີນົງ.

ໃຫ້ກຳລັງໃຈ ແລະ ຕິດຕາມພວກເຮົາໄດ້ທີ່

faceTwitter

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: ຫນ້າທຳອິດ ໜ້າທຳອິດ Lao ໜ້າຫຼັກ ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ